Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rovaniemellä 28.8.2017 alkaen


Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän osaa kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Tutkinnon suorittaja osaa valitsemiensa tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Hänellä on taito ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana.

Tuotekehitystyön tutkinnon suorittaja osoittaa kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossaan. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämän tehtävissä, joissa hänellä on mahdollisuus tehdä omaan tai toimeksiantajan organisaatioon tuotteen, palvelu tai toimintamallien kehittämiseen liittyviä tuotekehitystöitä. Tuotekehitystöissään hän toteuttaa organisaation strategiaa, toimii verkostoissa, testaa ideoitaan käytännössä ja parantaa jatkuvasti niiden laatua.

Lähiopetus toteutetaan joustavasti työn ohessa päivä-, ilta tai lauantaikoulutuksena. Lisäksi hyödynnämme verkko-oppimisympäristöä ja muita digitalisaation tuomia oppimisympäristöjä ja -välineitä. Lähiopetustunneilla on mahdollista testata 3D-tulostusta tuotekehittelyn tukena sekä muita tekniikan tuomia apuvälineitä.

Lue lisää ja hakeudu koulutukseen aikuiskoulutuskalenterista.

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    22.6.2017 10:54

Takaisin