Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Rovaniemellä 21.8.2017 alkaen

perhepäivähoitaja.JPG

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa julkista tai yksityistä varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtien. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. Perhepäivähoitajan työ perustuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja varhaiskasvatuksen keskeisiin arvoihin. Hän toimii kasvatustietoisena ja vastuullisena varhaiskasvattajana. Keskeisiä arvoja ovat lapsen ihmisarvo, oikeus elämään, tasa-arvoiseen kohteluun ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä lapsen edun ja mielipiteen huomioiminen.

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen henkilökohtaistamissuunnitelman laatimiseksi. Opiskelija kartoittaa ohjattuna oman lähtötasonsa suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Osaamisen tunnistamisen perusteella opiskelija ohjataan joko tutkinnon suorittamiseen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.

Hakeutuminen 4.8. mennessä ja lisätietoja aikuiskoulutuskalenterista.

Tiedostot

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    11.5.2017 12:34

Takaisin