Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Rovaniemellä 21.8.2017 alkaen

koululainen_web.jpg

Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA), ammatilliset tutkintokoulutukset ja lukio. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan.

Työ edellyttää soveltuvuutta alan työtehtäviin. Keskeiset vaatimukset työssä ovat hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot.

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen henkilökohtaistamissuunnitelman laatimiseksi. Opiskelija kartoittaa ohjattuna oman lähtötasonsa suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Osaamisen tunnistamisen perusteella opiskelija ohjataan joko tutkinnon suorittamiseen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.

Hakeutuminen 4.8. mennessä ja lisätietoja aikuiskoulutuskalenterista.

 

Tiedostot

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    12.5.2017 9:30

Takaisin