facebook.png twitter.png instagram.png youtube2.png  
Mahdollisuuksien paikka

Hierojan ammattitutkinto

Rovaniemellä 11.9.2017 alkaen


Hierojan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakaspalvelutyötä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Työympäristöjä voivat olla sosiaali- ja terveysalan yhteisöt, kuntoutuskeskukset, työyhteisöt, kylpylät, palvelutalot, kauneushoitolat, liikunnan yksiköt ja asiakkaiden kodit.

Työ on ihmisten kokonaisvaltaista hoitamista. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Hierojan ammattitutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään koulutetun hierojan nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä ja hänet merkitään terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin.

Ammattitaidon hankkiminen koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta. Lähiopiskelu toteutuu 2 - 10 päivän lähijaksoina oppilaitoksessa. Työssäoppiminen toteutuu oppilaitoksen asiakaspalvelussa tai vaatimukset täyttävissä työyhteisöissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen mukaan. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma.

Hakeutuminen 28.5. mennessä ja lisätiedot aikuiskoulutuskalenterista.

 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    19.4.2017 15:17

Takaisin