facebook.png twitter.png instagram.png youtube2.png  
Mahdollisuuksien paikka

Opiskelijaraadit

Jokaisessa Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston tai Lapin Urheiluopiston toimipisteessä on oma opiskelijaraati.

 
Opiskelijaraadeissa opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa oman toimipisteensä asioihin. Opiskelijaraadeissa oppilaitoksen henkilöstö kuuntelee opiskelijoiden kuulumisia.

Opiskelijaraatiin jokainen opiskelijaryhmä valitsee oman edustajansa. Opiskelijaraadit kokoontuvat 2 - 4 kertaa lukuvuodessa.

Opiskelijaraatien muistiot ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla sekä ROKKI-intran opiskelijasivuilla.