Työssäoppiminen

Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla järjestettyä koulutusta eli työssäoppimista (lyhennetään TOP).

Työssäoppiminen on suunniteltua, ohjattua ja tavoitteellista ammattitaidon oppimista työpaikalla aidossa työympäristössä.
 

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa (perustutkinnoissa) työssäoppimista on vähintään 30 osaamipisteen verran - vähintään puoli vuotta.

Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla yleensä ilman työsuhdetta eli siitä ei makseta palkkaa. Opiskelija on tällöin oikeutettu opintososiaalisiin etuihin mm. opintotukeen.

 

Ammatillinen lisäkoulutus

Myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa) ammattitaitoa voidaan hankkia työelämässä työssäoppien.

Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla yleensä ilman työsuhdetta eli siitä ei makseta palkkaa. Opiskelija on tällöin oikeutettu opintososiaalisiin etuihin.
 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa suurimman osan ammattitaidosta oppisopimusopiskelija hankki työpaikallaan työssä oppien. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa työpaikkaan ja hänelle maksetaan siitä palkkaa.