facebook.png twitter.png instagram.png youtube2.png  
Mahdollisuuksien paikka

Avoimet korkeakouluopinnot

Lapin kesäyliopisto järjestää iltaisin ja viikonloppuisin avoimia korkeakouluopintoja Rovaniemellä ja Kemissä sekä myös etä- ja verkkoyhteyksin muille paikkakunnille. Opetusta voidaan toteuttaa myös pienryhmässä muulla paikkakunnalla, jos osallistujamäärä on riittävä.
 
Avoimet korkeakouluopinnot voivat olla avoimia yliopisto tai ammattikorkeakouluopintoja. Opetuksella on aina ao. korkeakoulun vahvistus ja opinnot vastaavat voimassaolevia opintovaatimuksia.

Avoin korkeakouluopetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta. Opiskelu sopii ammattiosaamisen täydentämiseen, tutkinto-opintoihin ja valintakokeisiin valmistautumiseen sekä itsensä sivistämiseen.

Kesäyliopiston opintotarjonta vaihtelee vuosittain. Kiinnostavista opinnoista voi jokainen tehdä aloitteita Jätä viestiä kesäyliopistolle -linkin kautta.

Avoimet yliopisto-opinnot
Avoimet ammattikorkeakouluopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuntoutustarpeen arviointi 5 op  

Lapin ammattikorkeakoulu
Saame 1 (pohjoissaame) 3 op 

Lapin ammattikorkeakoulu
Saame 2 (pohjoissaame) 3 op 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät 5 op  

uopi-lkyo-koulutuskalenteri -suuri.png